Daglig verksamhet

Alla vill ha något meningsfullt att göra. Kommunen erbjuder sysselsättning åt personer med funktionsnedsättning som inte kan söka sig till den vanliga arbetsmarknaden.

Om du är i yrkesverksam ålder och har en funktionsnedsättning, autism, autismliknande tillstånd eller en hjärnskada har du rätt till daglig verksamhet. Daglig verksamhet kan jämföras med att ha ett jobb att gå till, där du jobbar i eget tempo och efter egen förmåga, du träffar arbets­kamrater och har möjlighet att utvecklas. 

I Markaryds kommun finns olika dagliga verksamheter för olika behov och förutsättningar. Vi erbjuder

  • Verksamhet för dig som behöver lugn och tydliggörande struktur. Där erbjuds enklare aktiviteter, sinnesupplevelse, utevistelse, rörelse/träning, trygghet och social samvaro.
  • Verksamhet med mer arbetsliknande uppgifter där du kan utmanas och bibehålla dina egna förmågor och färdigheter. Där erbjuds demontering, skapande/hantverk, viss utflyttad verksamhet, utevistelse, rörelse/träning och social samvaro.
  • Verksamhet med mer arbetsliknande uppgifter där du kan utmanas och träna dina förmågor och färdigheter. Vi kan utföra en kartläggning på dina färdigheter och förbereder dig inför utflyttad verksamhet. där erbjuds studiecirklar, demontering, skapande/hantverk, utevistelse och social samvaro.
  • Företagsplats som innebär att du arbetar självständigt på något av kommunens företag. där erbjuds Café, demontering, serviceuppdrag eller kommunens arbetsplatser med stöd av handledare eller i grupp.

Daglig verksamhet kan även ge stöd till dig som har förutsättningar att träna för att i framtiden kunna arbeta på den ordinarie arbetsmarknaden.

Du ansöker om daglig verksamhet hos kommunens LSS-handläggare.

  • Klinten
  • Finliret
  • Framsteget
  • Café fyra klöver
  • Café Tre M
  • Utflyttad daglig verksamhet

Personalen som arbetar i daglig verksamhet har utbildning och kompetens om olika funktionsvariationer.

Du får en kontaktpersonal som tillsammans med dig och/eller din företrädare skriver och följer upp genomförandeplanen.

Enhetschef för respektive verksamhet kan nås på telefon måndag till fredag mellan kl. 8.00-16.30

Enhetschef

0433-720 49

Klinten

0433-723 24, 0433-723 25

Finliret

0433-723 36

Framsteget

0433-720 18, 0433-722 06

Café Fyrklövern

0433-723 89

Café Tre M

0433-720 55

Utflyttad daglig verksamhet

0433-720 75

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2023 15:44
Sidansvarig: Malin Vendel