Särskilt stöd

Särskilt stöd

Alla barn och elever behöver stöd i sin utveckling. En del behöver särskilt stöd under vissa perioder eller under hela sin förskole- och skoltid.

Enligt skollagen har förskolan och skolan en skyldighet att ge barn och elever det särskilda stöd de behöver. Därför är en öppen dialog och tidig kontakt mellan barn/elev, vårdnadshavare och personal på förskolan eller skolan viktig. Detta så att rätt stöd kan sättas in i ett tidigt skede.

Om du som elev eller vårdnadshavare har frågor eller behöver hjälp, kontakta i första hand personal på din eller ditt barns förskola eller skola.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 mars 2024 15:29