Särskilt stöd

Särskilt stöd

Alla elever behöver stöd i sin utveckling- En del behöver särskilt stöd under vissa perioder, andra under hela sin skoltid.

Enligt skollagen har skolan en skyldighet att ge elever det särskilda stöd de behöver. Därför är en öppen dialog och tidig kontakt mellan elev, vårdnadshavare och personal på skolan viktig. Detta så att rätt stöd kan sättas in i ett tidigt skede.

Om du som vårdnadshavare har frågor eller funderingar, börja med att kontakta ditt barns förskola/skola.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2021 13:17

Kontakt

Jenny Strand

Elevhälsochef

jenny.strand@markaryd.se
043372405