Eldningsförbud

Länsstyrelsen i Kronobergs län har fattat beslut att det råder eldningsförbud i hela Kronobergs län från och med klockan 18:00 den 24 juni. Beslutet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kronoberg County from 6 pm on June 24th 2019 and is valid until further notice.

Stäng meddelande

Särskilt stöd

Särskilt stöd

Alla elever behöver stöd i sin utveckling- En del behöver särskilt stöd under vissa perioder, andra under hela sin skoltid.

Enligt skollagen har skolan en skyldighet att ge elever det särskilda stöd de behöver. Därför är en öppen dialog och tidig kontakt mellan elev, vårdnadshavare och personal på skolan viktig. Detta så att rätt stöd kan sättas in i ett tidigt skede.

Om du som vårdnadshavare har frågor eller funderingar, börja med att kontakta ditt barns förskola/skola.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 mars 2019

Kontakt

Maria Gustavsson

Utvecklingschef

maria.gustavsson@markaryd.se
0433-72004