Problem i skolan?

oro barn

Barn tillbringar en stor del av sin tid i skolan. Skolan ska vara en trygg plats där varje barn får utvecklas som person, lära sig saker och ha viktiga vuxenkontakter utanför hemmet.

Ibland kan skoltiden upplevas som svår och jobbig, och då är det bra att tala med någon om det. Alla situationer är unika och du vet bäst själv hur det känns i din egen situation. Trivs du inte i skolan kan det finnas många olika orsaker och många lösningar på ditt problem. Kanske finns det andra som är eller har varit i en liknande situation och som du kan prata med. Ibland är det andra saker än skolan som gör att livet känns tungt.

Skolpersonal kan stötta och vägleda dig i kontakter som kan vara till hjälp. Kanske vet du själv hitta orsaken till att du känner som du gör och kan komma på egna lösningar. Ibland behöver du andras hjälp, till exempel vänner, föräldrar, skolpersonal eller personal från någon annan barn- eller ungdomsverksamhet. Du har rätt att bli lyssnad på och att få hjälp i din skola.

Kontakta lärare, rektor, elevhälsa eller någon ansvarig på utbildnings- och kulturförvaltningen om du behöver hjälp med något problem i skolan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 mars 2024 15:29