Elevhälsoteam

Konsultativa teamet - händer i ring

Alla elever i Markaryds kommun ska ha tillgång till elevhälsa på sin skola. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Varje skola har en lokal elevhälsa som leds av skolans rektor eller biträdande rektor. I elevhälsan ingår skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, specialpedagogisk kompetens, logoped och ofta även studie- och yrkesvägledare. Skolorna har även tillgång till skolläkare.

Elevhälsan hjälper elever med:

  • Stöd och rådgivning
  • Att utreda orsaker till inlärningssvårigheter
  • Att bidra till åtgärder och anpassningar för elever i behov av särskilt stöd
  • Hälsosamtal, hälsokontroller, vaccinationer och enklare medicinska insatser

Elevhälsan arbetar först och främst förebyggande och hälsofrämjande för att skapa miljöer som främjar barn och elevers lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan samarbetar med andra instanser och myndigheter så som socialtjänst, ungdomsmottagning, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering med flera.

Elevhälsoteam (EHT)

Rektor på varje skola är ansvarig för skolans elevhälsoarbete och som stöd i detta arbete finns det på varje skola ett elevhälsoteam. Elevhälsoteamet består av skolledning, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog , logoped och personal med specialpedagogisk kompetens, oftast specialpedagog eller speciallärare. I vissa elevhälsoteam ingår även skolans studie- och yrkesvägledare eller andra professioner.

I Markaryds kommun finns en central barn- och elevhälsa som på olika sätt stödjer förskolorna och skolornas barn- och elevhälsoarbete. Den centrala barn- och elevhälsan leds av barn- och elevhälsochefen som också är verksamhetschef för hälso- och sjukvårdsinsatserna inom elevhälsan.

Som vårdnadshavare tar du i första hand kontakt med ditt barns mentor om du tycker att elevhälsoteamets stöd behövs för ditt barn. Du kan även kontakta skolsköterska eller kurator direkt.

Kontaktuppgifter till våra grundskolor Öppnas i nytt fönster.

Markaryds skola F-6 och Traryds skola

Namn

Uppdrag

E-post

Telefon

Åsa Bramwehl

skolsköterska

asa.bramwehl@markaryd.se

0433-72191


Markarys skola 7-9

Namn

Uppdrag

E-post

Telefon

Roma Lund

Skolsköterska, medicinskt ledningsansvarig

roma.lund@markaryd.se

0433-72165

Strömsnässkolan F-6, 7-9 samt anpassade grundskolan

Namn

Uppdrag

E-post

Telefon

Ida Bengtsson

skolsköterska

ida.bengtsson@markaryd.se

0433-72219

Timsfors skola

Namn

Uppdrag

E-post

Telefon

Anna Lennwall

skolsköterska

anna.lennwall@markaryd.se

0433-72337

Kunskapscentrum Markaryd (KCM)

Namn

Uppdrag

E-post

Telefon

Anna Lennwall

skolsköterska

anna.lennwall@markaryd.se

0433-72337

Strömsnässkolan 7-9 och Traryds skola

Namn

Uppdrag

E-post

Telefon

Madlen Sandström

skolkurator

madlen.sandstrom@markaryd.se

0433-72265

Strömsnässkolan F-6 och anpassad grundskola

Namn

Uppdrag

E-post

Telefon

Linett Johansson

skolkurator

linett.johansson@markaryd.se

0433-72334

Markaryds skola F-6

namn

Uppdrag

E-post

Telefon

Ida Gustafsson,

TJÄNSTLEDIG

skolkurator

ida.gustafsson@markaryd.se

0433-72420

Sara Lundquist

skolkurator

sara.lundquist@markaryd.se

0433-72420

Markaryds skola 4-9

Namn

Uppdrag

E-post

Telefon

Malin Larsson

skolkurator

malin.larsson2@markaryd.se

0433-72239

Timsfors skola och Kunskapscentrum Markaryd (KCM)

Namn

Uppdrag

E-post

Telefon

Malin Holmberg

skolkurator

malin.holmberg@markaryd.se

0433-72273


Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 mars 2024 15:29