Sammanhållen journalföring

Barn- och elevhälsans medicinska, psykologiska och logopediska insatser i Markaryd kommun har ett journalsamarbete med Region Kronoberg.

Journalsamarbetet kallas sammanhållen journalföring. Det innebär att personal inom barn- och elevhälsan som journalför digitalt, skolläkare, skolsköterskor, psykologer och logopeder, ges möjlighet att ta del av Region Kronobergs patientjournal. Genom samarbetet får även Region Kronoberg möjlighet att ta del av barn- och elevhälsans uppgifter. Det är bara den vårdgivare som har en pågående patientrelation med barnet/eleven som får ta del av uppgifterna. Det ska dessutom finnas ett behov av att ta del av uppgiften för att kunna ge rätt vård. Den sammanhållna journalföringen leder till en helhetsbild av barnets/elevens situation och gör att vården kring barnet/eleven blir både säkrare och mer effektiv.

Spärra uppgifter

Vårdnadshavare har inte rätt att spärra sitt barns journal. I takt med stigande ålder och mognad kan barn under 18 år få rätt att själv spärra sin journal. Då ansvarar den enskilde själv för att informera vårdpersonal om sådant som kan påverka behandlingen.

Mer information om sammanhållen journalföring finns att läsa på 1177:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 mars 2024 15:29