Anmälan vattenavstängning

Om du behöver stänga av vattnet till din fastighet med anslutning till det kommunala VA-ledningsnätet ska du skicka in en undertecknad anmälan om vattenavstängning.

Vid arbeten i byggnad på fastigheten där vattnet måste stängas av ska en anmälan om stängning av servisventilen

inkomma till VA enheten. Detta i god tid före avstängning. Tex byte av mätarkonsol.

Anmälan ska göras på denna blankett och skickas till VA enheten.

Vid akuta arbeten där man kan påvisa att ventilen måste stängas samma dag för att förhindra skador på fastigheten, tex

läckande rör, kan anmälan ske i samråd med VA- personal i beredskap för snabbare hantering.

Fastighetsägare som vill ansluta fastigheten till den allmänna VA-anläggningen eller ska göra arbeten på fastighetens

VA-anläggning på tomten ska göra en skriftlig servisanmälan på avsedd blankett. Blanketten hittar du under Relaterade dokument, längst ner på sidan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 oktober 2021 09:32