Anmälan vattenavstängning

Om du behöver stänga av vattnet till din fastighet med anslutning till det kommunala VA-ledningsnätet ska du skicka in en undertecknad anmälan om vattenavstängning.

Vid arbeten i byggnad på fastigheten där vattnet måste stängas av ska en anmälan om stängning av servisventilen inkomma till VA enheten. Detta i god tid före avstängning. Exempelvis vid byte av mätarkonsol.

Vid akuta arbeten där man kan påvisa att ventilen måste stängas samma dag för att förhindra skador på fastigheten, exempelvis läckande rör, kan anmälan ske i samråd med VA- personal i beredskap för snabbare hantering.

Fastighetsägare som vill ansluta fastigheten till den allmänna VA-anläggningen eller ska göra arbeten på fastighetens VA-anläggning på tomten ska göra en Servisanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 april 2024 08:47