Avloppsvatten

Förebygg problem genom att endast spola ner kiss, bajs och toalettpapper. Sätt in en papperskorg i badrummet så är det enklare att göra rätt.

Har problem redan uppstått och du har stopp i avloppet så ska du börja med att kontrollera om det är stopp i alla avlopp eller inte. Är det inte stopp i alla avlopp så sitter stoppet innanför fastighetsgränsen, alltså på din ledning. Kan du inte lösa stoppet själv så kan du anlita en spolfirma.

Är det stopp i samtliga avlopp i fastigheten så sitter troligen stoppet på servisledningen. Servisledningen är den ledning som förbinder fastighetens ledningssystem med det kommunala som ligger i gatan. Servisledningen består av två delar, den privata servisledningen som sträcker sig inne från fastigheten och ut till förbindelsepunkten som brukar vara belägen ca 0,5 m utanför fastighetsgräns. Den andra delen, den kommunala servisledningen, sträcker sig mellan förbindelsepunkten och det kommunala nätet. På flera fastigheter sitter en rensbrunn i förbindelsepunkten dvs ca 0,5 m utanför fastighetsgräns, i jämnhöjd med vattenservisventilen.

Hittar du detta lilla runda brunnslock så kan du försiktigt försöka lyfta på det (inte ett stort som sitter i gatan) är det tomt i brunnen så är stoppet troligen på fastighetens sida. Står det däremot vatten i brunnen så är stoppet troligen på kommunens sida. Vänligen felanmäl det omgående då det i värsta fall är stopp ute på huvudledningen och flera kan bli drabbade. När du kontaktar oss så får du gärna nämna att du tittat i brunnen och att det står vatten där.

Hittar du inte någon samlingsbrunn, varken inne på fastigheten (de flesta fastigheter har det) eller ute vid förbindelsepunkten, så kontakta VA-verket så kommer vi ut och tittar.

Har du stopp i samtliga avlopp i fastigheten kan du alltid kontakta oss. Vi åker då ut och konstaterar om stoppet är på vår eller fastighetsägarens sida. Vi fakturerar inte för att vi åker ut och kontrollerar. Är stoppet på VA-avdelningens sida så kommer personalen på plats att ringa ut en spolbil för att lösa problemet och vi tar kostnaden. Är stoppet på fastighetsägarens sida ringer vi ut en spolbil och ni kommer faktureras för spolningen. Ringer ni själva efter en spolbil får ni alltid bekosta spolningen oavsett vilken sida om förbindelsepunkten som problemet var. VA-avdelningen betalar aldrig fakturor för spolbilar utringda av fastighetsägare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juli 2021 11:32
Sidansvarig: Lina van der Putten