Dricksvatten

Oftast fungerar allt som det ska, men nedan hittar du information om fel och problem som kan uppstå. Kanske kan du åtgärda problemet själv, eller så behöver du ringa efter hjälp?

Är du orolig så kan du alltid höra av dig till oss.

Bra att veta om vattenförbrukning

  • En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.
  • För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.
  • Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.
  • Det går åt ca 50 liter vatten för en maskin tvätt.
  • Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.
  • Varje person gör i snitt av med 160 liter vatten per dag.

Vattnets hårdhet
Vattnets hårdhet är ett mått på hur mycket kalcium och magnesium vattnet innehåller. Hårdheten mäts i tyska hårdhetsgrader och förkortas °dH.

Vattnets hårdhet klassificeras på följande sätt:

0 – 2 °dH

Mycket mjukt

2 – 5 °dH

Mjukt

5 – 10 °dH

Medelhårt

10 - 21 °dH

Hårt

> 21 °dH

Mycket hårt


Vattnet i Markaryds kommun är mjukt, det har en hårdhet på mellan 2 och 3 °dH. Det mjuka vattnet gör att du kan använda mindre disk- och tvättmedel samt att hushållsmaskiner som använder vatten inte "kalkar igen" så lätt. Även kläder håller lite längre eftersom det fastnar mindre kalk när tvätten torkar. Du behöver inte fylla på salt i diskmaskinen.
 

Kontrollera i flera kranar, är det inte dåligt tryck i alla så kontrollera silarna på armaturerna så de inte är igensatta. Det fungerar bra att rengöra med ättika. Kontrollera så att ventilerna innan och efter vattenmätaren är helt öppna. Är det lika dåligt tryck i hela huset? Hör efter med grannarna om de också upplever problem och tänk efter när problemet började.

Oftast brukar problemen bero på att omsättningen i fastighetens ledningar varit för låg. Den vanligaste dimensionen på vattenledning till en villa rymmer strax över 0,5 l/m ledning. Om du då som ett exempel har 20 m från huvudledningen i gatan fram till din kran, så behöver du spola 10 liter vatten innan du får nytt vatten i dina ledningar. Ta fram en 10 l hink och se hur lång tid det tar att fylla hinken, lika länge kan du behöva spola om du upplever problem, innan allt vatten i din ledning är nytt och fräscht.

Du kan även kontrollera att det är vatten från huvudledningen genom att mäta temeraturen på vattnet. Spola upp ett glas vatten och kolla temperaturen. Fortsätt att spola vatten och kontrollera temperaturen, när temperaturen inte sjunker längre så har du vatten från huvudledningen.

Missfärgat vatten

Är varmvattnet missfärgat så är det problem inne på fastigheten då VA-verket bara distribuerar kallvatten. Tänk på att varmvatten inte är ett livsmedel och därför inte lämpar sig till mat och dryck.

Bor du i lägenhet kontakta fastighetsägaren/hyresvärden, de kanske gör något internt på fastigheten.

Prata med dina grannar, har de samma problem? Hur ser vattnen ut, missfärgat, grusigt, grumligt, vitt? Försök att spola 10-15 min och kontrollera gärna information på kommunens hemsida angående vattenläckor/driftarbeten som kan påverka vattnet.

Nedan hittar du några av de vanligaste orsakerna till att vattnet har ett annorlunda utseende än du är van vid. Kanske är det något du kan åtgärda själv? Kvarstår problemet så kontakta VA-verket.

Tänk på att inte starta tvättmaskinen när vattnet är missfärgat då vissa sorters missfärgningar även kan missfärga tvätten.

Ledningsnätet är uppbyggt av många olika material, en del av ledningarna är järnrör. Ibland bildas rost i järnrören, rosten kan lossna vid kraftiga riktningsförändringar som vid en läcka eller vattenuttag i brandpost. Oftast räcker det med att öppna kranen och spola ur ordentligt till vattnet blir klart. Låt vattnet rinna 10-15 minuter, är det fortfarande missfärgat så kontakta VA-verket.

Luft färgar vatten vitt. Är ditt vatten vitt så finns det troligen luft i vattnet, det kan ha kommit in i ledningen vid ett ledningsarbete. Om vattnen får stå en stund så försvinner luften och därmed färgen. Luft i vattnet är helt ofarligt och vattnet går att dricka även om det är missfärgat av luften.

Om du har fjärrvärme är det förmodligen hål på värmeväxlaren. Värmeväxlarvattnet är färgat grönt just för att läckor skall kunna uppmärksammas. Hyr du din lägenhet så kontakta fastighetsägaren/hyresvärden för åtgärd. Äger du fastigheten eller du ser grönt vatten utomhus så kontakta din fjärrvärmedistributör för åtgärd.

Skulle ditt hår färgas grönt eller grönaktigt så kan det bero på koppar som kommer från fastighetens kopparledningar. Det kan vara ohälsosamt. Prata med fastighetsägaren eller en VVS-montör.

Troligtvis har vi gjort något arbete eller lagat en vattenläcka i ditt område. Har vattnet varit avstängt så kan det vid påsläpp medföra att det rycks loss lite av vad som finns i ledningsnätet. Detta är inget farligt, men spola så nära vattenmätaren som möjligt, gärna i en kran i källaren om det finns. Spola i 10-15 minuter tills vattnet är klart, om inte det hjälper så kontakta VA-verket.

Kalkutfällning i vattnet kan upplevas som små korn/grus. Ibland kan det medföra att duschsilar och kranar sätter igen. Använd ättika för att få rent silen. Viss förbättring kan erhållas om man har möjlighet att sänka temperaturen i varmvattenberedaren till 65 grader, inte lägre på grund av risk för legionellabakterier.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 april 2024 08:51
Sidansvarig: Lina van der Putten