Eldningsförbud

Länsstyrelsen i Kronobergs län har fattat beslut att det råder eldningsförbud i hela Kronobergs län från och med klockan 18:00 den 24 juni. Beslutet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kronoberg County from 6 pm on June 24th 2019 and is valid until further notice.

Stäng meddelande
Bygga, bo och miljö

VA-Taxa

Vatten- och avloppsverksamheten i kommunen är helt avgiftsfinansierad, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande.

Det du betalar i vatten och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten, rena avloppsvatten samt ta hand om dagvatten från fastigheter och gator. Taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Taxan för vatten och avlopp innehåller två delar.

  • Anläggningsavgiften vilken är en engångsavgift som ska betalas när en fastighet ansluts till det kommunala VA-ledningsnätet.
  • Brukningsavgiften vilken faktureras löpande är uppdelad i fasta årskostnader och en rörlig kostnad som beräknas utifrån vattenförbrukningen.

För att ta del av kommunstyrelsens olika avgifter och taxor för Markaryds kommuns allmänna vatten och avloppsanläggningar se länk nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 april 2019
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Ellenor Jacobsen

Enhetschef

ellenor.jacobsen@markaryd.se
0433-72410