Bygga, bo och miljö

VA-Taxa

Vatten- och avloppsverksamheten i kommunen är helt avgiftsfinansierad, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande.

Det du betalar i vatten och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten, rena avloppsvatten samt ta hand om dagvatten från fastigheter och gator. Taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Taxan för vatten och avlopp innehåller två delar.

  • Anläggningsavgiften vilken är en engångsavgift som ska betalas när en fastighet ansluts till det kommunala VA-ledningsnätet.
  • Brukningsavgiften vilken faktureras löpande är uppdelad i fasta årskostnader och en rörlig kostnad som beräknas utifrån vattenförbrukningen.

För att ta del av kommunstyrelsens olika avgifter och taxor för Markaryds kommuns allmänna vatten och avloppsanläggningar se nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 januari 2022 12:35
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Isak Lång

Enhetschef

isak.lang@markaryd.se
043372047

Sara Ekelund

Upphandlingssamordnare

sara.ekelund@markaryd.se
043372015

Larmcentral VA


0470-472 69