Anslutning av fastighet

Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala VA-ledningsnätet ska du skicka in en undertecknad servisansökan. Ansökan bör göras snarast, då en nyanslutning många gånger kräver utbyggnad av befintligt ledningsnät vilket kan ta tid.

Innan en fastighet får bruka den allmänna VA-anläggningen ska
följande villkor vara uppfyllda:

  • Servisansökan ska vara inskickad till VA-verket.
  • Anläggningsavgiften ska vara betald.
  • Vattenmätare ska ha installerats på fastigheten och ett abonnemang ska vara upplagt på fastighetsägaren.

Vattenmätare

Innan vattnet får släppas på måste en vattenmätare installeras i fastigheten. Anmälan om uppsättning av vattenmätare ska göras omgående till VA-verket.

Innan mätaruppsättning sker ska anläggningsavgiften vara
betald och mätarkonsol vara på plats. Den plats där mätaren ska monteras ska
uppfylla VA-verkets krav. Mer information kring vattenmätare finns under
rubriken Dricksvatten.

Vatten under byggtiden

Under byggnation finns ofta behov av vatten. Önskas byggvatten kontakta VA-verket. Debitering av byggvatten sker enligt gällande VA-taxa.

Observera att det är absolut förbjudet att själv släppa på vattnet genom att öppna servisventilen. Endast VA-personal får öppna och stänga servisventilen.

Aktuella taxor hittar du på sidan styrande dokument.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juni 2023 10:42
Sidansvarig: Lina van der Putten