Vattenmätaravläsning

Vattenmätaren ägs av VA-verket och fastighetsägaren upplåter mätarplats. Mätarplatsen ska innehålla mätarkonsol med avstängningsventil typ kulventil före och efter vattenmätaren.

Vattenmätaren mäter din vattenförbrukning och den byts vart 10:e år för att säkerställa att mätningen fungerar. Mätaren är försedd med en plombering för att hindra otillåten nedmontering av mätaren. Det är inte tillåtet att bryta plomberingen. Behöver du bryta plomberingen, kontakta alltid VA-verket innan förseglingen avlägsnas. Mätaren får inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning. Det är fastighetsägarens skyldighet att se till att det finns fritt utrymme runt mätaren. I samband med mätarbytet stängs vattnet av och den nya mätaren fylls med vatten när det släpps på igen. Det bildas då en luftbubbla under glaset som kan uppfattas som att mätaren är vattenfylld. Detta är helt normalt och det är inget fel på mätaren.

Det är fastighetsägaren som äger och ska underhålla installationen (allt utom vattenmätaren). VA-verket ska kunna byta mätaren utan att ledningar går sönder eller ventiler måste bytas. Fastighetsägaren får själv stå för kostnaden för eventuella reparationer som blir nödvändiga.

Vi har börjat installera en ny modell av vattenmätare. Det är en modell som fjärravläses vilket innebär att fastighetsägarna inte behöver läsa av vattenmätaren själv.

För er som har den tidigare modellen kommer vi vid nästa ordinarie byte installera fjärravläst mätare. Den gamla modellen av mätare avläses av abonnenten, självavläsning, en gång om året och rapporteras till kommunen. Du kan välja mellan att lämna mätarställningen via vår e-tjänst på kommunens hemsida, ringa in till oss eller skicka in självavläsningskortet.

Mellan avläsningarna beräknar VA-verket din mätarställning och den baseras på din föregående årsförbrukning. Om du under året betalt mer eller mindre än vad du faktiskt förbrukat, justeras det på fakturan du får nästa gång du läser av din vattenmätare.

Nedan hittar du e-tjänsten för vattenmätaravläsning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juni 2023 10:43
Sidansvarig: Lina van der Putten