Boendestöd

Boendestöd är för dig som har en psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsvariation. Behöver du stöd i ditt dagliga liv kan du få boendestöd i din hem- och närmiljö.

Boendestöd är ett socialt och pedagogiskt stöd som ska underlätta för dig att hantera din vardag. Boendestödet ska förebygga och minska följderna av din funktionsvariation så att det stärker din förmåga att leva ett självständigt liv.

Boendestödet arbetar utifrån ett rehabiliterande och pedagogiskt synsätt med att motivera och engagera dig. Din delaktighet är en förutsättning för stödet. Du kan få stöd med till exempel praktiska saker i hemmet, gå ut och göra ärenden, delta i fritidsaktivitet eller samtal.

Du ansöker om boendestöd hos kommunens handläggare LSS/SoL.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 mars 2021 15:22
Sidansvarig: Malin Vendel