Sjövärme

En vattenvärmepump hämtar sin energi från t.ex. en sjö, vattendrag eller grundvattnet. Vilket alternativ som är bäst för din byggnad avgörs av omgivande förutsättningar. 

Solen värmer upp våra hav, sjöar, och vattendrag. Solenergin finns lagrad i vattnet och bottenlagret. Temperaturen sjunker sällan under +4°C. Den varierar naturligtvis mer över året ju närmare ytan man mäter men är relativt stabil på stora djup.

En slang för värmeupptagning placeras på sjöbotten eller nere i bottenslammet, där temperaturen är något högre än i vattnet. Det är viktigt att slangen förses med tyngder så att den inte flyter upp. Ju djupare ner den ligger desto mindre är risken för skador.

Sjövatten används som värmekälla främst för hus med relativt hög förbrukning.

Fördelar

  • Billigt att förlägga slang i vatten.
  • I övrigt samma typ av värmepump som berg- och ytjordvärmepump vilket ger stort utbud.
  • Stor driftsäkerhet och bra livslängd.

Nackdelar

  • Sjön måste vara relativt jämn i botten för enkel förläggning.
  • Viktigt att beräkna kapaciteten på anläggningen så att sjöns energiinnehåll räcker till.

Viktigt

  • Vid förläggning av slang i vatten ska beräkningar göras för vikter så att slangen inte kan flyta upp, fastna i ankare eller liknade.
  • Viktigt att märka ut var slangen ligger för eventuell sjöfart.
  • Kontrollera rättighet att utnyttja vattenområdet.

Övrigt

På Energimyndighetens hemsida kan du läsa mer om energimärkning för luft/vatten-värmepumpar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa mer om anmälan av installation av värmepump hos miljö- och byggenheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 maj 2021 14:45