Jordvärme

I ytskiktet av marken lagras solvärmen under sommaren. Att utnyttja den energin för uppvärmning är en användbar metod för hus med hög energiförbrukning. Den mängd energi som kan utvinnas är störst i jordar med hög vattenhalt. 

Värmen i jorden utvinns via nedgrävda plastslangar. En miljövänlig, frostskyddad vätska cirkulerar i slangsystemet och avger den värme som samlats upp till värmepumpen. Kompressorn använder denna för uppvärmning av radiatorsystemet och varmvatten.

Sjövärme

Sjövärmepump är ett mycket liknande system som jordvärmepump med skillnaden att kollektorslangen placeras i vatten.

Systembeskrivning

En ytjordvärmepump hämtar sin energi från en nedgrävd slang. Systemet fungerar i övrigt som en bergvärmepump, förutom att solen i högsta grad är energikälla.

Fördelar

  • Vanligt system framför allt i södra halvan av Sverige.
  • Samma typ av värmepump som för bergvärme, vilket ger ett stort utbud av värmepumpar.
  • Stor driftsäkerhet och bra livslängd.

Nackdelar

Systemet kan medföra betydande ingrepp i exempelvis trädgården, men kollektorslangen kommer väl till pass igen när första värmepumpen är utsliten eftersom kostnaden vid utbyte blir betydligt mindre.

Viktigt

Ytjordvärmeslang läggs på olika djup i olika delar av landet. Vanligaste djup är mellan 90-150 centimeter.

Övrigt

På Energimyndighetens hemsida kan du läsa mer om energimärkning för luft/vatten-värmepumpar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa mer om anmälan av installation av värmepump hos miljö- och byggenheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 maj 2021 14:45