Luft/luft

En luft/luft-värmepump har en utomhusdel och en inomhusdel. Den hämtar värme från utomhusluften och överför till den cirkulerande inomhusluften.

Tekniken passar bra för småhus med direktverkande el där den kan bidra med 35-70% av husets värmebehov beroende på förutsättningar och planlösning. För att montera en luft/luft-värmepump krävs att den som installerar är F-gas certifierad.

Fördelar

 • Kräver inget vattenburet radiatorsystem.
 • Installation kräver i regel inget stort ingrepp.
 • Dess funktion är reversibel - dvs den har möjlighet att producera kyla på sommaren.
 • Kan användas som avfuktare.
 • Bra livslängd vid korrekt installation.
 • Låg totalkostnad.

Nackdelar

 • Kräver öppen planlösning. Ej lämplig för byggnader med många tillslutna rum.
 • Byggnaden tillförs inte utomhusluft vilket innebär att ventilation måste ske på annat sätt, t ex med separat ventilationsvärmeväxlare eller självdrag.
 • Kan ej producera varmvatten.
 • Årsvärmefaktorn blir lägre än exempelvis berg- och ytjordvärme.
 • Vid riktigt kalla temperaturer sjunker effektiviteten och förmågan att producera värme.
 • Det finns luft/luftvärmepumpar på marknaden som inte klarar svenskt klimat.

Övrigt

På grund av stort intresse för den här typen av värmepumpar har det importerats många olika märken till marknaden. En del av dessa märken och modeller är inte avsedda för de kalla och fuktiga vintrar som vi har och klarar därför inte att fungera klanderfritt på vintern. Resultatet av dessa värmepumpar blir utebliven besparing och dyra reparationer. På Energimyndighetens hemsida kan du läsa mer om energimärkningar för luftluft-värmepumpar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att montera denna typ av värmepump själv är ett lagbrott.

Vanligaste köldmedia idag är R 410a.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 maj 2021 14:45