Bergvärme

En bergvärmepump hämtar sin energi från en bergborra. I borran finns en kollektorslang fylld med vätska (ca 70% vatten och ca 30% frysskyddsvätska, vanligtvis etanol/glykol). Genom att cirkulera vätskan mellan värmepumpen och borrhålet hämtas energi från hålet.

Att använda bergvärmen är en trygg, säker och miljövänlig uppvärmningsteknik för alla typer av byggnader. Den är dock mest lönsam i hus med stor energiförbrukning.

Investeringskostnaderna är relativt höga men ger i gengäld ett driftsäkert uppvärmningsalternativ med lång livslängd som inte kräver mycket underhåll. Årsvärmefaktorn (SCOP) är hög, upp till 3,9 för hus med ett radiatorsystem och upp till hela 4,9 för hus med vattenburen golvvärme. Anläggningen tar liten plats och kan installeras även på små tomter. Återställningsarbetet efter borrningen är obetydligt. Därför blir påverkan på naturen runt borrhålet minimal. Grundvattennivån påverkas inte, eftersom grundvattnet inte förbrukas.

Värmeenergin kan överföras till ett befintligt, konventionellt vattenburet uppvärmningssystem och även användas för varmvattenproduktion.

Systembeskrivning

En bergvärmepump hämtar sin energi från en bergborra. I borran finns en kollektorslang fylld med vätska (ca 70% vatten och ca 30% frysskyddsvätska, vanligtvis etanol/glykol). Genom att cirkulera vätskan mellan värmepumpen och borrhålet hämtas energi från hålet.

Fördelar

  • Bergvärme är den vanligaste typen av värmepumpinstallation i Sverige vilket ger ett brett utbud av värmepumpar.
  • Mycket driftsäkert system med bra livslängd.
  • Inte beroende av temperatur på utomhusluft.
  • Generellt sett lägre driftskostnader än andra värmesystem.

Nackdelar

Systemet medför ganska stora kostnader för borrning (men återanvänds när värmepumpen byts ut).

Viktigt

  • Borrhålet spelar stor roll i systemet, och det aktiva djupet är viktigt (aktivt djup är från den nivå det står vatten i hålet och ner).
  • Viktigt att inte borrhålet underdimensioneras och därmed blir för kallt.
  • Finns flera borrhål (t.ex. grannens) är rekommenderat avstånd minst 20 meter mellan brunnar.
  • Det ska vara minst 4 meter till närmaste byggnad och om borrhålet hamnar inom 10 meter till närmaste grannes tomtgräns kommer denne att kontaktas för yttrande innan tillstånd ges.

Här kan du läsa mer om anmälan av installation av värmepump hos miljö- och byggenheten.

Övrigt

På Energimyndighetens hemsida kan du läsa mer om energimärkning för luft/vatten-värmepumpar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 maj 2021 14:45