Ändrad användning

Här hittar du information om vad som gäller när du vill ansöka om ändrad användning av en byggnad.

Om du vill använda en byggnad till något annat helt eller delvis, kan du behöva bygglov. Det gäller även om du vill göra en väsentlig ändring av byggnadens inredning för ett annat ändamål.

Du behöver inte bygglov om:

 • en del av din bostad ska ändras till kontor för egen verksamhet
 • en del av din bostad, exempelvis en källare eller ett vindsutrymme, inreds till boyta
 • ett fritidshus ska ändras till permanentboende
 • det du vill göra är en mindre ändring från den befintliga användningen, eller det som du senast har fått bygglov för.

Du behöver alltid bygglov om:

 • en bostad ska ändras till butik, verkstad eller annan verksamhet
 • ett kontor ska ändras till restaurang
 • en bostad ska ändras till lokal
 • en samlingslokal ska ändras till förskola, kontor eller bostad
 • ett kontor ska ändras till vandrarhem eller hotell.


Denna punktlista ovan visar vanliga exempel på när du behöver bygglov för att ändra användning av en byggnad. Du kan därför behöva söka bygglov även för andra typer av förändringar där du vill använda en lokal till något annat än den ursprungligen var byggd för.

Allt du behöver veta om bygglov för ändrad användning


Dessa handlingar behöver du för din ansökan:

 • ansökan
 • beskrivning av projektet
 • ritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
 • situationsplan på kartunderlag.

I vissa fall behöver du även följande handlingar:

 • anmälan kontrollansvarig
 • utlåtande från en certifierad sakkunnig om tillgänglighet
 • utlåtande från sakkunnig om brandskydd.

Du kan hitta certifierade kontrollansvariga som certifierats av RISE eller av Kiwa på följande länkar:

Alla ärenden är unika, därför kan du behöva komplettera med fler handlingar. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

Tänk på!

Du måste få ett beslut om startbesked innan du påbörjar din byggnation. Innan du tar din nya användning i bruk måste du få ett beslut om slutbesked.

Vi hjälper dig - följ checklistan


Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende.
Du kan enkelt följa stegen i checklistan nedan.

Beställ eller hämta ditt kartunderlag

Du kan hämta ut ditt kartunderlag hos Lantmäteriet om du inte kommer att förändra arean på din byggnad/fasad.
Börja med att söka upp din fastighet. Välj sedan ”Byt kartlager” till fastighetskarta.
Vid utskrift välj skala 1:400, med utskriftsformat A3

Tänk på att vid nybyggnad, ombyggnad eller ändrad användning kan det behövas en ny adress. På länken nedan kan du läsa mer om hur man ansöker om adressättning och/eller lämnar information till lägenhetsregistret. 

Du måste ha en karta från kommunen som underlag för din situationsplan om du ska förändra arean av byggnaden. Mer information om vilken karta du behöver beställa hittar du på sidan kartor, mätning och adresser.

Du kan enkelt beställa en karta med hjälp av vår e-tjänst nedan. Det brukar ta ungefär 4 till 5 veckor innan leverans sker, men avvikelser kan förekomma om det är många ansökningar samtidigt, vid helgdagar samt semestertider. Kartan levereras digitalt i formaten dwg samt PDF. Avgiften för kartan faktureras efter leverans.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gör klart din situationsplan

En situationsplan visar fastigheten med fastighetsgränser, alla existerande (befintliga) byggnader, anläggningar och omgivningen sedd uppifrån.

På det kartunderlag som du beställt i steget ovan använder du som situationsplan. På situationsplanen behöver du endast markera ut den byggnad för vilken åtgärden gäller. Detta för att det både ska vara tydligt för din handläggare, men även för dina grannar, vad det är du vill göra.
Tänk på att kartan du använder som underlag för situationsplanen inte ska vara äldre än två år.

Gör klart dina ritningar

Det är viktigt att du skickar med rätt handlingar när du söker bygglov/anmälan. Handlingarna ska vara fackmannamässigt utförda. Det innebär exempelvis att ritningar ska vara skalenliga, måttsatta och ritade på vit bakgrund med rena svarta linjer.

En planritning visar en genomskärning av byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övre plan och källarplan.

En fasadritning visar byggnadens utvändiga utseende från alla väderstreck som åtgärden berör. På fasadritningar ska exempelvis takvinkel, byggnadshöjd och marknivåer redovisas liksom materialval och kulör(er) för aktuella fasader.

En sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden från sidan. Ska du bygga nytt eller göra förändringar som påverkar konstruktionen behöver du skicka in en sektionsritning.

Saknar du ritningar på ditt hus?

Saknar du ritningar på ditt hus kan du beställa äldre ritningar från kommunens arkiv, vilket kan medföra en kostnad enligt kommunens antagna taxa. Dessa handlingar kan du sedan använda dig av när du tar fram dina nya byggnadsritningar. Innan vi skickar ut dina beställda handlingar kommer du få en prisuppgift från oss, som du måste godkänna om du vill ta del av ritningarna.

Kontakta kommunens arkiv

Gör klart din beskrivning av projektet

Beskriv på vilket sätt du vill använda av byggnaden eller lokalen. Om du planerar att bedriva verksamhet i lokalen behöver du redovisa verksamhetens omfattning och hur den påverkar omgivningen. Om du har tänkt laga mat i lokalen behöver du uppge det.

För verksamhet behöver du ange exempelvis:

 • Öppettider
 • Antal besökare
 • Personalantal
 • Hur varuleveranser och sophantering ska ske.

Skicka in din ansökan

Nu har du gjort allt du behöver göra för att kunna ansöka om tillfälligt bygglov.

Innan du skickar in din ansökan, kontrollera att du fått med alla handlingar som behövs och som finns i listan under Allt du behöver veta om bygglov för ändrad användning. Listan hittar du längre upp på den här sidan.

Du kan ansöka direkt via vår e-tjänst. Tänk på att skicka in varje handlingstyp i egen PDF, det vill säga ansökan i en PDF, fasadritning i en PDF, kontrollplan i en PDF och så vidare.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även ansöka genom att fylla i blanketten ”Tillfälligt bygglov” som du hittar på samma sida som e-tjänsten.
Blanketten sparar du ner, fyller i och skickar in via mail till byggr@markaryd.se. Tänk på att skicka in varje handlingstyp i egen PDF, det vill säga ansökan i en PDF, fasadritning i en PDF, kontrollplan i en PDF och så vidare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2023 13:06