Kontrollplan

Här hittar du information om vad en kontrollplan är samt hur man fyller i den.

Du behöver alltid ta fram en kontrollplan, oavsett om du ska ansöka om bygglov eller göra en anmälan. Kontrollplanen är till för att säkerställa att bygget blir korrekt utfört och att det kommer att hålla över tid. Kontrollplanen ska även säkerställa att bygget inte orsakar faror för dig och din omgivning. En korrekt ifylld kontrollplan är nödvändig för att din bygglovsansökan eller anmälan ska gå igenom.


Hur man fyller i en kontrollplan - steg för steg

På nedan länk kan du ta del i hur man ska fylla i en kontrollplan på rätt sätt.

Lathund för hur man fyller i en kontrollplan , 444 kB.


Tänk på!

Du ska skicka in kontrollplanen två gånger, första gången där du endast har fyllt steg 1, och andra gången när du har fyllt i alla steg, vilket påvisar att ditt bygge/åtgärd är klar.

Vad, när och vem - vad är det som gäller?


Du kan läsa om vad de olika frågeställningarna nedan.

Vad är en kontrollplan

Kontrollplanen beskriver i punktform vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollerna, hur kontrollerna ska gå till och vilket underlag som finns för kontrollen. När byggåtgärden är slutförd ska du lämna in den påskrivna kontrollplanen till miljö- och byggenheten.

Vad ska kontrollplanen innehålla

Vad kontrollplanen ska innehålla beror på vad det är som ska göras, men du kan utgå från att följande punkter ska vara med:

  • vad är det du ska bygga
  • vilka kontroller som ska göras.

Vilken metod för kontroller som användas. Exempel på metoder är visuell besiktning (att man tittar), beräkning, mätning och provtryckning.

Vad är det man kontrollerar mot

Det kan till exempel vara en beskrivning, en ritning, en fabrikantanvisning eller Boverkets byggregler.

När behövs en kontrollplan

En kontrollplan krävs vid alla åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Det gäller oavsett om du ska bygga, riva eller förändra.

Innan du kan få ett startbesked och börja bygga måste du ha en godkänd kontrollplan. Vid enklare byggåtgärder ska du lämna in din kontrollplan tillsammans med ansökan om bygglov. Ditt ärende är komplett först när vi har fått in en godtagbar kontrollplan. För större åtgärder ska förslaget till kontrollplan lämnas in före det tekniska samrådet.

Vem ska göra kontrollplanen

Det är alltid byggherren som ansvarar för att det finns en kontrollplan och att den följs. Om ditt projekt kräver att det finns en kontrollansvarig, eller om du själv har valt att anlita en för råd och hjälp, ska denna hjälpa till att ta fram kontrollplanen.

Vem ska utföra kontrollen

Vid enklare ärenden är det kanske du själv som utför kontrollerna. I andra fall kan det ibland behövas en fristående sakkunnig, till exempel en sotare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2023 12:59