Här hittar du information om vad som gäller när du vill bygga en altan.

Om du vill bygga en altan kan du behöva bygglov beroende på hur den ska se ut och byggas. Ett vanligt trädäck som du bygger direkt på marknivå kräver oftast inte bygglov.

Du behöver inte bygglov om du:

 • ska bygga en altan där altangolvet är lägre än 1,6 meter från marknivå.

Du behöver alltid bygglov om du:

 • ska bygga ihop en altan med ett hus och altangolvet är högre än 1,6 meter från marknivå på sin högsta punkt – om altanen uppfattas som volymskapande eller om byggnadens karaktär påverkas avsevärt
 • ska bygga en fristående altan där golvet är högre än 1,6 meter från marknivå på sin högsta punkt
 • ska bygga en altan och göra ett rum eller annat större utrymme under altanen, som till exempel ett förråd eller en källare
 • ska bygga in din altan, som ett inglasat uterum till exempel
 • ska bygga din altan ovanpå en befintlig byggnad.

Undantag för en- och tvåbostadshus

Du behöver inte bygglov eller göra en anmälan för din altan om det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten och du:

 • ska bygga till altanen vid befintligt bostadshus eller komplementbostadshus så att den inte räknas som fristående
 • ska bygga en altan som inte är högre än 1,6 meter
 • ska placera altanen inom 3,6 meter från ett en- och tvåbostadshus
 • ska placera altanen minst 4,5 meter från fastighetsgränsen, eller närmare om din granne medger det.

Detta förutsätter att din tomt inte befinner sig i en värdefull kulturmiljö.

Allt du behöver veta om bygglov för altan

Dessa handlingar behöver du för din ansökan:

 • ansökan
 • ritningar, som plan-, fasad- och sektionsritning
 • situationsplan på kartunderlag.

Alla ärenden är unika, därför kan du behöva komplettera med fler handlingar. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

Tänk på!

Tänk på att du måste få startbesked innan du påbörjar din byggnation av altan. Innan du tar din byggnation i bruk måste du även få ett slutbesked av miljö- och byggenheten.

Vi hjälper dig - följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende.
Du kan enkelt följa stegen i checklistan nedan.

Läs detaljplanen för området där din fastighet ligger

Titta i detaljplanen vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga.
Kontakta oss via mail och uppge vilken fastighetsbeteckning det gäller, så skickar vi detaljplanen mot en avgift enligt antagen taxa. Innan vi skickar ut dina begärda handlingar kommer du få en prisuppgift från oss, som du måste godkänna om du vill ta del av detaljplanen.

Ja, jag vill begära ut detaljplanehandlingar

Beställ ditt kartunderlag

Du måste ha en karta från kommunen som underlag för din situationsplan. Mer information om vilken karta du behöver beställa hittar du på sidan kartor, mätning och adresser.

Du kan enkelt beställa en karta med hjälp av vår e-tjänst nedan. Det brukar ta ungefär 4 till 5 veckor innan leverans sker, men avvikelser kan förekomma om det är många ansökningar samtidigt, vid helgdagar samt semestertider. Kartan levereras digitalt i formaten dwg samt PDF. Avgiften för kartan faktureras efter leverans.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gör klart din situationsplan

En situationsplan visar fastigheten med fastighetsgränser, alla existerande (befintliga) byggnader, anläggningar och omgivningen sedd uppifrån.

På det kartunderlag som du beställt av kommunen i steget ovan ritar du in var den föreslagna åtgärden är tänkt att placeras. Detta för att det både ska vara tydligt för din handläggare, men även för dina grannar, vad det är du vill göra.
Tänk på att kartan du använder som underlag för situationsplanen inte ska vara äldre än två år.

Gör klart dina ritningar

Det är viktigt att du skickar med rätt handlingar när du söker bygglov/anmälan. Handlingarna ska vara fackmannamässigt utförda. Det innebär exempelvis att ritningar ska vara skalenliga, måttsatta och ritade på vit bakgrund med rena svarta linjer.

En planritning visar en genomskärning av byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övre plan och källarplan.

En fasadritning visar byggnadens utvändiga utseende från alla väderstreck som åtgärden berör. På fasadritningar ska exempelvis takvinkel, byggnadshöjd och marknivåer redovisas liksom materialval och kulör(er) för aktuella fasader.

En sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden från sidan. Ska du bygga nytt eller göra förändringar som påverkar konstruktionen behöver du skicka in en sektionsritning.

Saknar du ritningar på ditt hus?

Saknar du ritningar på ditt hus kan du beställa äldre ritningar från kommunens arkiv, vilket kan medföra en kostnad enligt kommunens antagna taxa. Dessa handlingar kan du sedan använda dig av när du tar fram dina nya byggnadsritningar. Innan vi skickar ut dina beställda handlingar kommer du få en prisuppgift från oss, som du måste godkänna om du vill ta del av ritningarna.

Kontakta kommunens arkiv


Lämna in en servisanmälan till VA

Du behöver lämna in en servisanmälan om din fastighet är innanför detaljplanelagt område eller ansluten till kommunalt VA (vatten och avlopp) och du ska

 • ansluta din byggnad till kommunalt vatten och avlopp
 • bygga nytt eller bygga till
 • hårdgöra en yta på din fastighet, exempelvis asfaltera eller stensätta din uppfart

Även om du inte ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp måste du skicka in en servisanmälan eftersom din åtgärd kan komma att påverka dagvattensystemet. För mer information om vatten, avlopp samt eventuella tillkommande kostnader:

Observera att även en liten förändring på fastigheten kan innebära en extra anläggningsavgift på mer än 20 000 kr.

Du gör din anmälan antingen via e-tjänst eller genom att fylla i blankett som du hittar på samma sida som e-tjänsten.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka in din ansökan

Nu har du gjort allt du behöver göra för att kunna ansöka om bygglov.

Innan du skickar in din ansökan, kontrollera att du fått med alla handlingar som behövs och som finns i listan under Allt du behöver veta om bygglov för altan. Listan hittar du längre upp på den här sidan.

Du kan ansöka direkt via vår e-tjänst. Tänk på att skicka in varje handlingstyp i egen PDF, det vill säga ansökan i en PDF, fasadritning i en PDF, kontrollplan i en PDF och så vidare.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även ansöka genom att fylla i blanketten ”Bygglov” som du hittar på samma sida som e-tjänsten.
Blanketten sparar du ner, fyller i och skickar in via mail till byggr@markaryd.se. Tänk på att skicka in varje handlingstyp i egen PDF, det vill säga ansökan i en PDF, fasadritning i en PDF, kontrollplan i en PDF och så vidare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2023 12:55