Fasadändring av bostadshus eller verksamhet

Här hittar du information om vad som gäller när du vill göra en fasadändring/ändra utseendet på ditt en-, två-, flerbostadshus eller verksamhet.

Om du vill ändra utseendet på ditt en-, två-, flerbostadshus eller verksamhet kallas det för fasadändring. Det handlar om åtgärder som ändrar en byggnads yttre utseende, som att byta färg, material, tak eller sätta in nya fönster eller dörrar.

Du behöver inte ansökan om bygglov om du:

  • du vill göra en mindre förändring av byggnadens karaktär
  • din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område.


Behöver du bygglov för att göra en fasadändring?

Vi kan hjälpa dig att ta reda på om du behöver bygglov för den fasadändring du vill utföra.
För att vi ska kunna göra en bedömning behöver vi få information om vilken fastighetsbeteckning ärendet gäller, hur ditt hus ser ut och vad du vill göra. Skicka in ett foto som visar hur huset ser ut idag, och ange gärna så specifikt som möjligt vad du vill göra.

Ställ din fråga till oss via mail till mbn@markaryd.se


Allt du behöver veta om fasadändring


Dessa handlingar behöver du för din ansökan:

  • ansökan
  • exteriörredovisning med illustration (gäller endast flerbostadshus och verksamhet)
  • ritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
  • situationsplan på kartunderlag.

Alla ärenden är unika, därför kan du behöva komplettera med fler handlingar. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

Tänk på!

Du måste få ett beslut om startbesked innan du påbörjar din fasadändring. Innan du tar din byggnation i bruk måste du få ett beslut om slutbesked.

Vi hjälper dig - följ checklistan


Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende.
Du kan enkelt följa stegen i checklistan nedan.

Hämta ditt kartunderlag

Du kan hämta ut ditt kartunderlag hos Lantmäteriet.
Börja med att söka upp din fastighet. Välj sedan ”Byt kartlager” till fastighetskarta.
Vid utskrift välj skala 1:400, med utskriftsformat A3

Gör klart din situationsplan

En situationsplan visar fastigheten med fastighetsgränser, alla existerande (befintliga) byggnader, anläggningar och omgivningen sedd uppifrån.

På det kartundelag som du hämtat på Lantmäteriet i steget ovan behöver du endast markera ut den byggnad för vilken åtgärden gäller, detta för att det både ska vara tydligt för din handläggare men även för dina grannar, vad det är du vill göra.

> Gå till ritningsexempel Öppnas i nytt fönster.

Samla ihop dina ritningar på ditt hus

Inför steg 4 behöver du samla ihop äldre ritningar på ditt hus.

Har du äldre ritningar på ditt hus?

Det går bra att använda äldre ritningar på ditt hus. Du kan gå vidare till steg 4.

Saknar du ritningar på ditt hus?

Saknar du ritningar på ditt hus kan du beställa äldre ritningar från kommunens arkiv, vilket kan medföra en kostnad enligt kommunens antagna taxa. Dessa handlingar kan du sedan använda dig av när du tar fram dina nya byggnadsritningar. Innan vi skickar ut dina beställda handlingar kommer du få en prisuppgift från oss, som du måste godkänna om du vill ta del av ritningarna.

Kontakta kommunens arkiv

Gör klart dina ritningar

Det är viktigt att du skickar med rätt handlingar när du söker bygglov/anmälan. Handlingarna ska vara fackmannamässigt utförda. Det innebär exempelvis att ritningar ska vara skalenliga, måttsatta och på vitt papper.

En planritning visar byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övre plan och källarplan.

En fasadritning beskriver byggnadens utvändiga utseende från alla väderstreck som åtgärden berör. På fasadritningar ska exempelvis takvinkel, byggnadshöjd och marknivåer redovisas liksom materialval och kulör(er) för aktuella fasader.

Skicka in din ansökan

Nu har du gjort allt du behöver göra för att kunna ansöka om bygglov för fasadändring.

Innan du skickar in din ansökan, kontrollera att du fått med alla handlingar som behövs och som finns i listan under Allt du behöver veta om bygglov för fasadändring. Listan hittar du längre upp på den här sidan.

Du kan ansöka direkt via vår e-tjänst. Tänk på att skicka in varje handlingstyp i egen PDF, det vill säga ansökan i en PDF, fasadritning i en PDF, kontrollplan i en PDF och så vidare.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även ansöka genom att fylla i blanketten ”Bygglov” som du hittar på samma sida som e-tjänsten.
Blanketten sparar du ner, fyller i och skickar in via mail till byggr@markaryd.se. Tänk på att skicka in varje handlingstyp i egen PDF, det vill säga ansökan i en PDF, fasadritning i en PDF, kontrollplan i en PDF och så vidare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2023 12:57