Förhandsbesked

Här hittar du information om vad som gäller när du vill ansöka om förhandsbesked.

Den som planerar att utföra en bygglovspliktig åtgärd kan ansöka om ett förhandsbesked innan ansökan om bygglov görs. Ett förhandsbesked anger om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats eller inte.

Du behöver inte ansöka om förhandsbesked om du:

 • ska bygga en ny bostad inom detaljplanerat område. Du ser i detaljplanen vad du får bygga.

Du kan ansöka om förhandsbesked om du:

 • ska bygga en ny bostad på obebyggd mark utanför detaljplanerat område.


Allt du behöver veta om ansöka om förhandsbesked


Dessa handlingar behöver du för din ansökan:

 • ansökan
 • beskrivning av projektet
 • situationsplan på kartunderlag.

Alla ärenden är unika, därför kan du behöva komplettera med fler handlingar. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

Tänk på!

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. Görs ingen ansökan om bygglov inom den angivna tiden upphör förhandsbeskedet att gälla.

Vi hjälper dig - följ checklistan


Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende.
Du kan enkelt följa stegen i checklistan nedan.

Beställ ditt kartunderlag

Du måste ha en karta från kommunen som underlag för din situationsplan. Mer information om vilken karta du behöver beställa hittar du på sidan kartor, mätning och adresser.

Du kan enkelt beställa en karta med hjälp av vår e-tjänst nedan. Det brukar ta ungefär 4 till 5 veckor innan leverans sker, men avvikelser kan förekomma om det är många ansökningar samtidigt, vid helgdagar samt semestertider. Kartan levereras digitalt i formaten dwg samt PDF. Avgiften för kartan faktureras efter leverans.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gör klart din situationsplan

En situationsplan visar fastigheten med fastighetsgränser, alla existerande (befintliga) byggnader, anläggningar och omgivningen sedd uppifrån.

På det kartunderlag som du beställt av kommunen i steget ovan ritar du in var den föreslagna åtgärden är tänkt att placeras. Detta för att det både ska vara tydligt för din handläggare, men även för dina grannar, vad det är du vill göra.
Tänk på att kartan du använder som underlag för situationsplanen inte ska vara äldre än två år.

Gör klart en beskrivning av ditt projekt

Beskrivningen ska tydligt redovisa den åtgärd som din ansökan gäller. För att ansökan om förhandsbesked behöver du ta fram följande handlingar som du behöver för att kunna skicka in din ansökan.

 • vilken typ av byggnad
 • byggnadens utformning
 • area
 • ev. byggnadsritningar
 • fastighetens förutsättningar
 • vatten och avlopp
 • avfallshantering.

Skicka in din ansökan

Nu har du gjort allt du behöver göra för att kunna ansöka om förhandsbesked.

Innan du skickar in din ansökan, kontrollera att du fått med alla handlingar som behövs och som finns i listan under Allt du behöver veta ansöka om förhandsbesked. Listan hittar du längre upp på den här sidan.

Du kan göra ansökan direkt via vår e-tjänst. Tänk på att skicka in varje handlingstyp i egen PDF, det vill säga ansökan i en PDF, situationsplan i en PDF, beskrivning i en PDF och så vidare.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även ansöka genom att fylla i blanketten ”Förhandsbesked” som du hittar på samma sida som e-tjänsten.
Blanketten sparar du ner, fyller i och skickar in via mail till byggr@markaryd.se. Tänk på att skicka in varje handlingstyp i egen PDF, det vill säga ansökan i en PDF, situationsplan i en PDF, beskrivning i en PDF och så vidare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2023 12:58