Skärmtak

Här hittar du information om vad som gäller när du vill bygga ett skärmtak.

Om du vill bygga ett mindre skärmtak vid ett en- eller tvåbostadhus eller en tillhörande komplementbyggnad behöver du oftast inte bygglov. Det innebär att du kan sätta upp ett skärmtak utan att göra en anmälan för åtgärden. Du behöver inte heller något start- eller slutbesked. Det gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

Du behöver inte göra någon ansökan om bygglov eller anmälan om:

  • det finns ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
  • skärmtaket är högst 15,0 kvadratmeter tillsammans med andra bygglovsbefriade skärmtak på tomten
  • du vill sätta upp skärmtak, på högst 15,0 kvadratmeter, över en skyddad uteplats, altan, balkong eller entré
  • du placerar skärmtaket minst 4,5 meter från din fastighetsgräns, eller närmare om grannen godkänner det.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2023 13:05