Rivningsanmälan

Här hittar du information om vad som gäller när du vill riva en hel byggnad eller del av en byggnad.

För att riva en hel byggnad eller en del av en byggnad så kan du behöva ansöka om rivningsanmälan.

Du behöver göra en anmälan om du ska:

  • riva en enkel byggnad, eller del av byggnad, som får byggas utan bygglov eller anmälan inom detaljplanelagt område.
  • riva en huvudbyggnad som ligger utanför detaljplanelagt område.

Däremot behöver du inte anmäla för att riva en komplementbyggnad utanför detaljplanelagt område.

Du behöver alltid rivningslov om du ska:

  • riva en hel byggnad inom detaljplanelagt område
  • riva en del av en byggnad inom detaljplanelagt område
  • flytta en byggnad från en plats (rivningslov) till en annan (bygglov).

Allt du behöver veta om rivningsanmälan


Dessa handlingar behöver du för din anmälan:

  • anmälan
  • beskrivning av projektet
  • fasadritning och/eller fotografier på byggnaden som ska rivas
  • förslag på kontrollplan
  • situationsplan på kartunderlag.

Alla ärenden är unika, därför kan du behöva komplettera med fler handlingar. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din anmälan.

Tänk på!

Du måste få ett beslut om startbesked innan du påbörjar din rivning. Innan ditt ärende kan avslutas, måste du få ett beslut om slutbesked.

Vi hjälper dig - följ checklistan


Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende.
Du kan enkelt följa stegen i checklistan nedan.

Hämta ditt kartunderlag

Du kan hämta ut ditt kartunderlag hos Lantmäteriet.
Börja med att söka upp din fastighet. Välj sedan ”Byt kartlager” till fastighetskarta.
Vid utskrift välj skala 1:400, med utskriftsformat A3.

Gör klart din situationsplan

En situationsplan visar fastigheten med fastighetsgränser, alla existerande (befintliga) byggnader, anläggningar och omgivningen sedd uppifrån.

På det kartundelag som du hämtat på Lantmäteriet i steget ovan behöver du endast markera ut den byggnad för vilken åtgärden gäller. Detta för att det både ska vara tydligt för din handläggare, men även för dina grannar, vad det är du vill göra.

Gör klart din beskrivning av ditt projekt

Gör en kort beskrivning av vad du planerar att riva. I beskrivningen ska det framgå vilken typ av byggnad som ska rivas, vilken användningsområde som byggnaden haft samt hur stor area del som ska rivas har.

Om du har möjlighet så får du gärna bifoga fotografi eller äldre ritningar på byggnaden

Kontrollplanen är viktig

Du behöver alltid skicka in en kontrollplan, oavsett om du ska ansöka om lov eller göra en anmälan. Kontrollplanen är till för att säkerställa att bygget blir korrekt utfört och att det kommer att hålla över tid. Kontrollplanen ska även säkerställa att bygget inte orsakar faror för dig och din omgivning. En korrekt ifylld kontrollplan är nödvändig för att din ansökan eller anmälan ska kunna beviljas.

Skicka in din anmälan

Nu har du gjort allt du behöver göra för att kunna anmäla om rivning.

Innan du skickar in din anmälan, kontrollera att du fått med alla handlingar som behövs och som finns i listan under Allt du behöver veta om rivningsanmälan. Listan hittar du längre upp på den här sidan.

Du kan anmäla direkt via vår e-tjänst. Tänk på att skicka in varje handlingstyp i egen PDF, det vill säga anmälan i en PDF, fasadritning i en PDF, situationsplan i en PDF och så vidare.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även ansöka genom att fylla i blanketten ”Rivningsanmälan” som du hittar på samma sida som e-tjänsten.
Blanketten sparar du ner, fyller i och skickar in via mail till byggr@markaryd.se. Tänk på att skicka in varje handlingstyp i egen PDF, det vill säga anmälan i en PDF, fasadritning i en PDF, situationsplan i en PDF och så vidare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2023 13:04