Marklov

Här hittar du information om vad som gäller när du vill göra markarbete.

Markarbeten som schaktning eller fyllning kan kräva marklov inom ett område med detaljplan.

Du behöver inte marklov om du:

  • ändrar marknivån till föreskrivna höjder i en detaljplan
  • har fastighet som är utanför detaljplanelagt område.

Du behöver alltid marklov om:

  • ska schakta eller fylla på så att markens höjd ändras mer än +/- 0,5 meter från ursprunglig marknivå inom detaljplanelagt område
  • ska göra trädfällning eller trädplantering om detaljplanen kräver det. Är du osäker så kontakta miljö- och byggenheten.

Du kan behöva andra tillstånd:

  • för sprängning behöver du alltid söka tillstånd hos polismyndigheten.

Allt du behöver veta om ansökan om marklov


Dessa handlingar behöver du för din ansökan:

  • ansökan
  • markplaneringsritning/marksektioner och elevationer

Alla ärenden är unika, därför kan du behöva komplettera med fler handlingar. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din anmälan.

Tänk på!

Tänk på att du måste få startbesked innan du får påbörja ditt markarbete. Innan du tar din åtgärd i bruk måste du även få ett slutbesked av miljö- och byggenheten.

Vi hjälper dig - följ checklistan


Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende.
Du kan enkelt följa stegen i checklistan nedan.

Beställ ditt kartunderlag

Du måste ha en karta från kommunen som underlag för din markritning/situationsplan. Mer information om vilken karta du behöver beställa hittar du på sidan kartor, mätning och adresser.

Du kan enkelt beställa en karta med hjälp av vår e-tjänst nedan. Det brukar ta ungefär 4 till 5 veckor innan leverans sker, men avvikelser kan förekomma om det är många ansökningar samtidigt, vid helgdagar samt semestertider. Kartan levereras digitalt i formaten dwg samt PDF. Avgiften för kartan faktureras efter leverans.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gör klart din markritning

En markplaneringsritning är en ritning som visar befintliga och planerade markåtgärder sedda ovanifrån

En marksektionsritning visar befintliga och planerade marknivåer sedda i genomskärning, samt avstånd till fastighetsgräns. För att beskriva hur marken ser ut idag och hur den kommer se ut efter åtgärden kan du behöva redovisa flera sektioner

På det kartunderlag som du beställt av kommunen i steget ovan ritar du in var den föreslagna åtgärden är tänkt att placeras.Tänk på att kartan du använder som underlag för markritningen inte ska vara äldre än två år.

Lämna in en servisanmälan till VA

Du behöver lämna in en servisanmälan om din fastighet är innanför detaljplanelagt område eller ansluten till kommunalt VA (vatten och avlopp) och du ska:

  • ansluta din byggnad till kommunalt vatten och avlopp
  • bygga nytt eller bygga till
  • hårdgöra en yta på din fastighet, exempelvis asfaltera eller stensätta din uppfart.

Även om du inte ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp måste du skicka in en servisanmälan eftersom din åtgärd kan komma att påverka dagvattensystemet. För mer information om vatten, avlopp samt eventuella tillkommande kostnader.

Observera att även en liten förändring på fastigheten kan innebära en extra anläggningsavgift på mer än 20 000 kr.

Du gör din anmälan antingen via e-tjänst eller genom att fylla i blankett som du hittar på samma sida som e-tjänsten.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka in din ansökan

Nu har du gjort allt du behöver göra för att kunna ansöka om marklov.

Innan du skickar in din ansökan, kontrollera att du fått med alla handlingar som behövs och som finns i listan under Allt du behöver veta om ansökan om marklov. Listan hittar du längre upp på den här sidan.

Du kan göra ansökan direkt via vår e-tjänst. Tänk på att skicka in varje handlingstyp i egen PDF, det vill säga ansökan i en PDF, fasadritning i en PDF, kontrollplan i en PDF och så vidare.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även ansöka genom att fylla i blanketten ”Marklov” som du hittar på samma sida som e-tjänsten.
Blanketten sparar du ner, fyller i och skickar in via mail till byggr@markaryd.se. Tänk på att skicka in varje handlingstyp i egen PDF, det vill säga ansökan i en PDF, fasadritning i en PDF, kontrollplan i en PDF och så vidare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2023 12:59