Lekstuga

Här hittar du information om vad som gäller när du vill bygga en lekstuga.

En lekstuga är en mindre byggnad för lek och skoj. Eftersom lekstugan har barnanpassade mått kan vuxna besökare uppfatta den som direkt obekväm att vistas i.

Du behöver inte bygglov om:

  • lekstugan är byggd för att barn ska leka i den
  • måtten är anpassade för små barn
  • den placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot granne eller närmare om grannen medger det
  • den placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot gata eller allmän plats.

Du behöver alltid bygglov om:

  • lekstugan är av större storlek och bedöms vara en byggnad som ska vara på samma plats under en längre tid.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2023 12:59