Bygglovsbefrielse utanför detaljplan

Här hittar du information om vad som gäller när du vill göra en till- eller nybyggnad utanför detaljplan samt utanför sammanhållen bebyggelse.

Om du vill göra en tillbyggnad på din bostad med högst 50 % av byggnadsarean dock högst 50 kvm eller göra en nybyggnad av komplementbyggnad med högst 80 kvm behöver du göra en anmälan.

Miljö- och byggnadsnämnden har antagit en riktlinje 2022-11-11 MBN § 79 om kostnadsfri bygglovsbefrielse utanför detaljplanelagt område samt utanför sammanhållen bebyggelse, som innebär att själva anmälan är kostnadsfri. Däremot utgår avgift för karta samt lägeskontroll.

Du behöver göra en anmälan om du ska:

  • göra en tillbyggnad på din bostad med högst 50 % av byggnadsarean, dock högst 50 kvm i en våning
  • göra en nybyggnad av komplementbyggnad med högst 80 kvm
  • göra en tillbyggnad på en komplementbyggnad som tillsammans med övrig komplementbyggnad inte får överstiga 80 kvm.

Du måste även inkomma med en lägeskontroll när din byggation är klar. Lägeskontrollen kan beställas via e-tjänst eller via blankett av Markaryds kommun. Du kan även anlita en egen sakkunnig mätare för denna kontroll.
För mer information: Gå till kartor, mätning och adresser Öppnas i nytt fönster.

Allt du behöver veta om anmälan för bygglovsbefrielse


Dessa handlingar behöver du för din anmälan:

  • anmälan
  • situationsplan på kartunderlag

Alla ärenden är unika, därför kan du behöva komplettera med fler handlingar. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din anmälan.

Tänk på!

Tänk på att du måste få ett godkännande från miljö- och byggenheten innan du påbörjar din byggnation.

Vi hjälper dig - följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende.
Du kan enkelt följa stegen i checklistan nedan.

Beställ ditt kartunderlag

Du måste ha en karta från kommunen som underlag för din situationsplan. Mer information om vilken karta du behöver beställa hittar du på sidan kartor, mätning och adresser.

Du kan enkelt beställa en karta med hjälp av vår e-tjänst nedan. Det brukar ta ungefär 4 till 5 veckor innan leverans sker, men avvikelser kan förekomma om det är många ansökningar samtidigt, vid helgdagar samt semestertider. Kartan levereras digitalt i formaten dwg samt PDF. Avgiften för kartan faktureras efter leverans.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gör klart din situationsplan

En situationsplan visar fastigheten med fastighetsgränser, alla existerande (befintliga) byggnader, anläggningar och omgivningen sedd uppifrån.

På det kartunderlag som du beställt av kommunen i steget ovan ritar du in var den föreslagna åtgärden är tänkt att placeras. Detta för att det både ska vara tydligt för din handläggare, men även för dina grannar, vad det är du vill göra.
Tänk på att kartan du använder som underlag för situationsplanen inte ska vara äldre än två år.

Skicka in din anmälan

Nu har du gjort allt du behöver göra för att kunna anmäla om bygglovsbefrielse utanför detaljplan.

Innan du skickar in din anmälan, kontrollera att du fått med alla handlingar som behövs och som finns i listan under Allt du behöver veta anmälan om bygglovsbefrielse. Listan hittar du längre upp på den här sidan.

Du kan göra anmälan direkt via vår e-tjänst. Tänk på att skicka in varje handlingstyp i egen PDF, det vill säga anmälan i en PDF, situationsplan i en PDF och så vidare.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även anmäla genom att fylla i blanketten ”Anmälan bygglovsbefrielse” som du hittar på samma sida som e-tjänsten.
Blanketten sparar du ner, fyller i och skickar in via mail till byggr@markaryd.se. Tänk på att skicka in varje handlingstyp i egen PDF, det vill säga anmälan i en PDF, situationsplan i en PDF och så vidare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2023 12:56