Parkeringsplats

Här hittar du information om vad som gäller när du vill göra en eller flera nya parkeringsplatser.

Du kan behöva bygglov om du vill göra en eller flera parkeringsplatser.

Du behöver inte bygglov om du:

  • du ska göra 1–2 parkeringsplatser vid ett en- eller tvåbostadshus, om parkeringsplatserna är avsedda för bostadens egna behov.

Du behöver alltid bygglov om du:

  • ska anlägga parkeringsplatser för övriga verksamheter.


Allt du behöver veta om bygglov för parkeringsplats


Dessa handlingar behöver du för din ansökan:

  • ansökan
  • markplaneringsritning
  • situationsplan på kartunderlag.

I vissa fall behöver du även följande handlingar:

  • marksektioner ( om du ändrar marknivån i samband med parkeringsplatserna).

Alla ärenden är unika, därför kan du behöva komplettera med fler handlingar. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

Tänk på!

Du måste få ett beslut om startbesked innan du påbörjar din parkeringsplats. Innan du tar din byggnation i bruk måste du få ett beslut om slutbesked.

Vi hjälper dig - följ checklistan


Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende.
Du kan enkelt följa stegen i checklistan nedan.

Läs detaljplanen för området där din fastighet ligger

Titta i detaljplanen vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga.

Kontakta oss via mail och uppge vilken fastighetsbeteckning det gäller, så skickar vi detaljplanen mot en avgift enligt antagen taxa. Innan vi skickar ut dina begärda handlingar kommer du få en prisuppgift från oss, som du måste godkänna om du vill ta del av detaljplanen.

Ja, jag vill begära ut detaljplanehandlingar

Beställ ditt kartunderlag

Du måste ha en karta från kommunen som underlag för din situationsplan om du ska göra en parkeringsplats. Mer information om vilken karta du behöver beställa hittar du på sidan kartor, mätning och adresser.

Du kan enkelt beställa en karta med hjälp av vår e-tjänst nedan. Det brukar ta ungefär 4 till 5 veckor innan leverans sker, men avvikelser kan förekomma om det är många ansökningar samtidigt, vid helgdagar samt semestertider. Kartan levereras digitalt i formaten dwg samt PDF. Avgiften för kartan faktureras efter leverans.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gör klart din markritning

En markplaneringsritning är en ritning som visar befintliga och planerade markåtgärder sedda ovanifrån

En marksektionsritning visar befintliga och planerade marknivåer sedda i genomskärning, samt avstånd till fastighetsgräns. För att beskriva hur marken ser ut idag och hur den kommer se ut efter åtgärden kan du behöva redovisa flera sektioner

På det kartunderlag som du beställt av kommunen i steget ovan ritar du in var den föreslagna åtgärden är tänkt att placeras.Tänk på att kartan du använder som underlag för markritningen inte ska vara äldre än två år.

Lämna in en servisanmälan till VA

Du behöver lämna in en servisanmälan om din fastighet är innanför detaljplanelagt område eller ansluten till kommunalt VA (vatten och avlopp) och du ska:

  • ansluta din byggnad till kommunalt vatten och avlopp
  • bygga nytt eller bygga till
  • hårdgöra en yta på din fastighet, exempelvis asfaltera eller stensätta din uppfart.

Även om du inte ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp måste du skicka in en servisanmälan eftersom din åtgärd kan komma att påverka dagvattensystemet. För mer information om vatten, avlopp samt eventuella tillkommande kostnader.

Observera att även en liten förändring på fastigheten kan innebära en extra anläggningsavgift på mer än 20 000 kr.

Du gör din anmälan antingen via e-tjänst eller genom att fylla i blankett som du hittar på samma sida som e-tjänsten.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka in din ansökan

Nu har du gjort allt du behöver göra för att kunna ansöka om bygglov för parkeringsplats.

Innan du skickar in din ansökan, kontrollera att du fått med alla handlingar som behövs och som finns i listan under Allt du behöver veta om bygglov parkeringsplats. Listan hittar du längre upp på den här sidan.

Du kan ansöka direkt via vår e-tjänst. Tänk på att skicka in varje handlingstyp i egen PDF, det vill säga ansökan i en PDF, fasadritning i en PDF, situationsplan i en PDF och så vidare.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även ansöka genom att fylla i blanketten ”Bygglov” som du hittar på samma sida som e-tjänsten.
Blanketten sparar du ner, fyller i och skickar in via mail till byggr@markaryd.se. Tänk på att skicka in varje handlingstyp i egen PDF, det vill säga ansökan i en PDF, fasadritning i en PDF, situationsplan i en PDF och så vidare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2023 13:04