Rivningslov

Här hittar du information om vad som gäller när du vill riva en hel byggnad eller del av en byggnad.

För att riva en hel byggnad eller en del av en byggnad så kan du behöva ansöka om rivningslov.

Du behöver inte rivningslov för:

 • riva en enkel byggnad, eller del av byggnad, som får byggas utan bygglov eller anmälan inom detaljplanelagt område
 • riva en huvudbyggnad eller komplementbyggnad som ligger utanför detaljplanelagt område.

Däremot behöver du göra en anmälan för att riva din huvudbyggnad utanför detaljplanelagt område.

Du behöver alltid rivningslov om du vill:

 • riva en hel byggnad inom detaljplanelagt område
 • riva en del av en byggnad inom detaljplanelagt område
 • flytta en byggnad från en plats (rivningslov) till en annan (bygglov).


Allt du behöver veta om rivningslov


Dessa handlingar behöver du för din ansökan:

 • ansökan
 • beskrivning av projektet
 • fasadritning och/eller fotografier på byggnaden som ska rivas
 • rivningsplan
 • situationsplan på kartunderlag.

I vissa fall behöver du även följande handlingar:

 • om du ska riva en del av en byggnad behöver du byggnadsritningar som visar förslaget före och efter rivning.

Alla ärenden är unika, därför kan du behöva komplettera med fler handlingar. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

Tänk på!

Du måste få ett beslut om startbesked innan du påbörjar din rivning. Innan ditt ärende kan avslutas, måste du få ett beslut om slutbesked.

Vi hjälper dig - följ checklistan


Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende.
Du kan enkelt följa stegen i checklistan nedan.

Hämta ditt kartunderlag

Du kan hämta ut ditt kartunderlag hos Lantmäteriet.
Börja med att söka upp din fastighet. Välj sedan ”Byt kartlager” till fastighetskarta.
Vid utskrift välj skala 1:400, med utskriftsformat A3.

Gör klart din situationsplan

En situationsplan visar fastigheten med fastighetsgränser, alla existerande (befintliga) byggnader, anläggningar och omgivningen sedd uppifrån.

På det kartundelag som du hämtat på Lantmäteriet i steget ovan behöver du endast markera ut den byggnad för vilken åtgärden gäller. Detta för att det både ska vara tydligt för din handläggare, men även för dina grannar, vad det är du vill göra.

Gör klart din beskrivning av ditt projekt

Gör en kort beskrivning av vad du planerar att riva. I beskrivningen ska det framgå vilken typ av byggnad som ska rivas, vilken användningsområde som byggnaden haft samt hur stor area del som ska rivas har.

Om du har möjlighet så får du gärna bifoga fotografi eller äldre ritningar på byggnaden

Skicka in din ansökan

Nu har du gjort allt du behöver göra för att kunna ansöka om rivningslov.

Innan du skickar in din ansökan, kontrollera att du fått med alla handlingar som behövs och som finns i listan under Allt du behöver veta om rivningslov. Listan hittar du längre upp på den här sidan.

Du kan ansöka direkt via vår e-tjänst. Tänk på att skicka in varje handlingstyp i egen PDF, det vill säga ansökan i en PDF, fasadritning i en PDF, situationsplan i en PDF och så vidare.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även ansöka genom att fylla i blanketten ”Rivningslov” som du hittar på samma sida som e-tjänsten.
Blanketten sparar du ner, fyller i och skickar in via mail till byggr@markaryd.se. Tänk på att skicka in varje handlingstyp i egen PDF, det vill säga ansökan i en PDF, fasadritning i en PDF, situationsplan i en PDF och så vidare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2023 13:04