Inreda ytterligare bostad

Här hittar du information om vad som gäller när du vill göra en inredning av ytterligare en bostad på ditt enbostadshus.

Du behöver inte bygglov för att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Men du behöver göra en anmälan och få ett startbesked innan du får börja bygga.

Du behöver göra en anmälan om:

 • det finns ett befintligt enbostadshus.

Du behöver alltid bygglov om:

 • byggnaden befinner sig i värdefull kulturmiljö.
 • kommunen har bestämt i detaljplan att attefallsåtgärd ska omfattas av bygglov

 

Allt du behöver veta om anmälan för inredning av ytterligare bostad


Dessa handlingar behöver du för din anmälan:

 • anmälan
 • anmälan om kontrollansvarig
 • beskrivning av brandskydd
 • förslag på kontrollplan
 • redovisning av ventilation
 • ritningar, som plan-, fasad- samt sektionsritning
 • situationsplan.

I vissa fall behöver du följande handlingar:

 • anmälan om adressändring, om ny bostad/verksamhet tillkommer
 • utlåtande från en certifierad sakkunnig om tillgänglighet.

Du kan hitta certifierade kontrollansvariga som certifierats av RISE eller av Kiwa på följande länkar:

Alla ärenden är unika, därför kan du behöva komplettera med fler handlingar. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din anmälan.

Tänk på!

Tänk på att du måste få startbesked innan du påbörjar ändring av inredande av ytterligare bostad. Innan du tar din byggnation i bruk måste du även få ett slutbesked av miljö- och byggenheten.

Vi hjälper dig - följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende.
Du kan enkelt följa stegen i checklistan nedan.

Hämta ditt kartunderlag

Du kan hämta ut ditt kartunderlag hos Lantmäteriet.
Börja med att söka upp din fastighet. Välj sedan ”Byt kartlager” till fastighetskarta.
Vid utskrift välj skala 1:400, med utskriftsformat A3.

Gör klart din situationsplan

En situationsplan visar fastigheten med fastighetsgränser, alla existerande (befintliga) byggnader, anläggningar och omgivningen sedd uppifrån.

På det kartundelag som du hämtat på Lantmäteriet i steget ovan behöver du endast markera ut den byggnad för vilken åtgärden gäller, detta för att det både ska vara tydligt för din handläggare men även för dina grannar, vad det är du vill göra.


Förstora bilden

Gör klart dina ritningarna

Det är viktigt att du skickar med rätt handlingar när du söker bygglov/anmälan. Handlingarna ska vara fackmannamässigt utförda. Det innebär exempelvis att ritningar ska vara skalenliga, måttsatta och ritade på vit bakgrund med rena svarta linjer.

Beroende på vad ditt ärende gäller för åtgärd så behöver vi olika underlag från dig. När du har skickat in din anmälan kommer du bli kontaktad av en av våra byggnadsinspektörer som sedan hjälper dig med vilka handlingar du mer behöver skicka in.

En planritning visar byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övre plan och källarplan.

En fasadritning beskriver byggnadens utvändiga utseende från alla väderstreck som åtgärden berör. På fasadritningar ska exempelvis takvinkel, byggnadshöjd och marknivåer redovisas liksom materialval och kulör(er) för aktuella fasader. Denna behöver du endast skicka in om du gör en förändring på fasaden.

En sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden från sidan. Ska du bygga nytt eller göra förändringar som påverkar konstruktionen behöver du skicka in en sektionsritning.

Saknar du ritningar på ditt hus?

Saknar du ritningar på ditt hus kan du beställa äldre ritningar från kommunens arkiv, vilket kan medföra en kostnad enligt kommunens antagna taxa. Dessa handlingar kan du sedan använda dig av när du tar fram dina nya byggnadsritningar. Innan vi skickar ut dina beställda handlingar kommer du få en prisuppgift från oss, som du måste godkänna om du vill ta del av ritningarna.

Kontakta kommunens arkiv

Gör klart din beskrivning

Beskriv på vilket sätt du vill ändra bostadshuset.
Du ska även skicka in en beskrivning på brandskyddet, samt en ritning över ventilationen.

Anlita en kontrollansvarig

Du behöver en kontrollansvarig (KA) för ditt projekt. En kontrollansvarig hjälper dig att ta fram rätt handlingar, ta fram kontrollplan och är med vid tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd. En kontrollansvarig hjälper dig också att skriva det utlåtande som är underlag för ditt slutbesked.

Du bör se till att en kontrollansvarig blir inkopplad så tidigt som möjligt, helst redan på planeringsstadiet.

I din anmälan ska du ange vem du har anlitat som kontrollansvarig. Detta gör du när du skickar in din ansökan. Du kan även i efterhand komplettera via e-tjänsten.

Du kan hitta certifierade kontrollansvariga som certifierats av RISE eller av Kiwa på följande länkar:

Skicka in din anmälan

Nu har du gjort allt du behöver göra för att kunna anmäla om inredning av ytterligare bostad.

Innan du skickar in din anmälan, kontrollera att du fått med alla handlingar som behövs och som finns i listan under Allt du behöver veta om anmälan för inredning av ytterligare bostad. Listan hittar du längre upp på den här sidan.

Du kan göra anmälan direkt via vår e-tjänst. Tänk på att skicka in varje handlingstyp i egen PDF, det vill säga anmälan i en PDF, fasadritning i en PDF, kontrollplan i en PDF och så vidare.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även anmäla genom att fylla i blanketten ”Anmälan” som du hittar på samma sida som e-tjänsten.
Blanketten sparar du ner, fyller i och skickar in via mail till byggr@markaryd.se. Tänk på att skicka in varje handlingstyp i egen PDF, det vill säga anmälan i en PDF, fasadritning i en PDF, kontrollplan i en PDF och så vidare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2023 12:58