Cistern

Här hittar du information om vad som gäller när du vill anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra en fast cistern

Du behöver bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra en fast cistern. En cistern är oftast en behållare som är avsedd för förvaring av någon form av vätska eller gas.

Oavsett om cisternen kräver bygglov eller inte kan andra tillstånd krävas, till exempel tillstånd för hantering av explosiva eller brandfarliga varor, tillstånd eller anmälan för miljöfarlig verksamhet eller anmälan för oljeavskiljare.

Du behöver inte bygglov om du:

  • anlägger en mindre cistern för en fastighets eget behov

Du behöver alltid bygglov om du:

  • ska uppföra en cistern som rymmer mer än 10 000 liter
  • ska förvara produkter som är hälso- och miljöfarliga
  • ska förvara varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser.

Andra tillstånd kan behövas:

Tänk på att du även kan behöva anmäla till miljöenheten samt till räddningstjänsten.

Allt du behöver veta om bygglov för cistern


Dessa handlingar behöver du för din ansökan:

  • ansökan
  • ritningar, som fasad- och sektionsritningar
  • situationsplan på kartunderlag
  • teknisk beskrivning.

Alla ärenden är unika, därför kan du behöva komplettera med fler handlingar. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

Tänk på!

Du måste få ett beslut om startbesked innan du påbörjar din byggnation av cistern. Innan du tar din byggnation i bruk måste du få ett beslut om slutbesked.

Vi hjälper dig - följ checklistan


Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende.
Du kan enkelt följa stegen i checklistan nedan.

Läs detaljplanen för området där din fastighet ligger

Titta i detaljplanen vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga.

Kontakta oss via mail och uppge vilken fastighetsbeteckning det gäller, så skickar vi detaljplanen mot en avgift enligt antagen taxa. Innan vi skickar ut dina begärda handlingar kommer du få en prisuppgift från oss, som du måste godkänna om du vill ta del av detaljplanen.

Ja, jag vill begära ut detaljplanehandlingar

Beställ ditt kartunderlag

Du måste ha en karta från kommunen som underlag för din situationsplan. Mer information om vilken karta du behöver beställa hittar du på sidan kartor, mätning och adresser.

Du kan enkelt beställa en karta med hjälp av vår e-tjänst nedan. Det brukar ta ungefär 4 till 5 veckor innan leverans sker, men avvikelser kan förekomma om det är många ansökningar samtidigt, vid helgdagar samt semestertider. Kartan levereras digitalt i formaten dwg samt PDF. Avgiften för kartan faktureras efter leverans.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gör klart din situationsplan

En situationsplan visar fastigheten med fastighetsgränser, alla existerande (befintliga) byggnader, anläggningar och omgivningen sedd uppifrån.

På det kartunderlag som du beställt av kommunen i steget ovan ritar du in var den föreslagna åtgärden är tänkt att placeras. Detta för att det både ska vara tydligt för din handläggare, men även för dina grannar, vad det är du vill göra.
Tänk på att kartan du använder som underlag för situationsplanen inte ska vara äldre än två år.

> Gå till ritningsexempel Öppnas i nytt fönster.

Gör klart dina ritningar

Det är viktigt att du skickar med rätt handlingar när du söker bygglov/anmälan. Handlingarna ska vara fackmannamässigt utförda. Det innebär exempelvis att ritningar ska vara skalenliga, måttsatta och ritade på vit bakgrund med rena svarta linjer.

En fasadritning visar byggnadens utvändiga utseende från alla väderstreck som åtgärden berör. På fasadritningar ska exempelvis takvinkel, byggnadshöjd och marknivåer redovisas liksom materialval och kulör(er) för aktuella fasader.

En sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden från sidan. Ska du bygga nytt eller göra förändringar som påverkar konstruktionen behöver du skicka in en sektionsritning.

Saknar du ritningar på ditt hus?

Saknar du ritningar på ditt hus kan du beställa äldre ritningar från kommunens arkiv, vilket kan medföra en kostnad enligt kommunens antagna taxa. Dessa handlingar kan du sedan använda dig av när du tar fram dina nya byggnadsritningar. Innan vi skickar ut dina beställda handlingar kommer du få en prisuppgift från oss, som du måste godkänna om du vill ta del av ritningarna.

Kontakta kommunens arkiv

Bifoga teknisk beskrivning

Skicka med teknisk beskrivning på cisternen.

 

Skicka in din ansökan

Nu har du gjort allt du behöver göra för att kunna ansöka om bygglov.

Innan du skickar in din ansökan, kontrollera att du fått med alla handlingar som behövs och som finns i listan under Allt du behöver veta om bygglov för cistern. Listan hittar du längre upp på den här sidan.

Du kan ansöka direkt via vår e-tjänst. Tänk på att skicka in varje handlingstyp i egen PDF, det vill säga ansökan i en PDF, fasadritning i en PDF, sektionsritning i en PDF och så vidare.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även ansöka genom att fylla i blanketten ”Bygglov” som du hittar på samma sida som e-tjänsten.
Blanketten sparar du ner, fyller i och skickar in via mail till byggr@markaryd.se. Tänk på att skicka in varje handlingstyp i egen PDF, det vill säga ansökan i en PDF, fasadritning i en PDF, sektionsritning i en PDF och så vidare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2023 12:56