Här hittar du information om vad som gäller när du vill sätta upp en skylt.

Du kan behöva bygglov om du vill sätta upp någon typ av skylt inom ett område som omfattas av detaljplan. Du kan sätta upp en skylt genom att montera den på en byggnad eller en annan anläggning, eller sätta den på en stolpe på marken s.k stolpskylt. En flagga med reklambudskap räknas också som en skylt.

Du behöver oftast inte bygglov om du:

 • ska sätta upp en skylt som är högst 1,0 kvadratmeter
 • ska sätta upp en skylt inomhus
 • ska sätta upp en skylt för ett tillfälligt evenemang. Skylten får då sitta uppe under högst fyra veckor
 • ska sätta upp valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige eller folkomröstning
 • ska sätta upp orienteringstavlor som är max 2,0 kvadratmeter
 • ska sätta upp ett vägmärke för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen, men det är endast väghållaren som får sätta upp vägmärken
 • ska sätta upp en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
 • ska sätta upp en mindre byggskylt
 • ska sätta upp en skylt utanför detaljplanelagt område. Observera att väglagen reglerar skyltning i anslutning till vägområden.

Du behöver alltid bygglov om du:

 • ska sätta upp en skylt på eller nära en byggnad eller ett område som är av historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt intresse
 • ska sätta upp en fristående skylt, stolpskylt och skyltpylon.


Allt du behöver veta om bygglov för skylt


Dessa handlingar behöver du för din ansökan:

 • ansökan
 • byggnadsritningar, som fasadritningar eller fotomontage
 • detaljritning på skylt
 • situationsplan på kartunderlag.

Alla ärenden är unika, därför kan du behöva komplettera med fler handlingar. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

Tänk på!

Du måste få ett beslut om startbesked innan du påbörjar din montering av skylt. Innan du tar skylten i bruk måste du få ett beslut om slutbesked.

Vi hjälper dig - följ checklistan


Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende.
Du kan enkelt följa stegen i checklistan nedan.

Beställ eller hämta ditt kartunderlag

Du kan hämta ut ditt kartunderlag hos Lantmäteriet om du ska sätta upp en skylt på en befintlig byggnad/fasad.
Börja med att söka upp din fastighet. Välj sedan ”Byt kartlager” till fastighetskarta.
Vid utskrift välj skala 1:400, med utskriftsformat A3

Du måste ha en karta från kommunen som underlag för din situationsplan om du ska sätta upp en fristående skylt. Mer information om vilken karta du behöver beställa hittar du på sidan kartor, mätning och adresser.

Du kan enkelt beställa en karta med hjälp av vår e-tjänst nedan. Det brukar ta ungefär 4 till 5 veckor innan leverans sker, men avvikelser kan förekomma om det är många ansökningar samtidigt, vid helgdagar samt semestertider. Kartan levereras digitalt i formaten dwg samt PDF. Avgiften för kartan faktureras efter leverans.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gör klart din situationsplan

En situationsplan visar fastigheten med fastighetsgränser, alla existerande (befintliga) byggnader, anläggningar och omgivningen sedd uppifrån.

På det kartunderlag som du hämtat från Lantmäteriet eller beställt av kommunen i steget ovan ritar du in var den föreslagna åtgärden är tänkt att placeras. Detta för att det både ska vara tydligt för din handläggare, men även för dina grannar, vad det är du vill göra.
Tänk på att kartan du använder som underlag för situationsplanen inte ska vara äldre än två år.

Gör klart dina ritningar

Det är viktigt att du skickar med rätt handlingar när du söker bygglov/anmälan. Handlingarna ska vara fackmannamässigt utförda. Det innebär exempelvis att ritningar ska vara skalenliga, måttsatta och ritade på vit bakgrund med rena svarta linjer.

En fasadritning visar byggnadens utvändiga utseende från alla väderstreck som åtgärden berör. På fasadritningar ska exempelvis takvinkel, byggnadshöjd och marknivåer redovisas liksom materialval och kulör(er) för aktuella fasader.

Ska din skylt monteras på fasaden kan du rita in den tänkta placeringen av din skylt/skyltar på fasadritningen. Du kan även lämna in ett fotomontage som illustrerar hur skylten eller skyltarna kommer att se ut på byggnaden i dagsljus. Om skylten eller skyltarna ska belysas invändigt och/eller utvändigt ska du även illustrera hur skylten eller skyltarna kommer att se ut i mörker.

En detaljritning som visar alla sidor av skylten eller skyltarna i detalj. Ritningen ska vara i skala 1:100 eller annan lämplig skala. Ritningen ska beskriva material, kulör enligt NCS färgsystem, belysning, hur mycket skylten sticker ut från väggen samt infästningar.

Saknar du ritningar?

Saknar du ritningar för din fastighet kan du beställa äldre ritningar från kommunens arkiv, vilket kan medföra en kostnad enligt kommunens antagna taxa. Dessa handlingar kan du sedan använda dig av när du tar fram dina nya byggnadsritningar. Innan vi skickar ut dina beställda handlingar kommer du få en prisuppgift från oss, som du måste godkänna om du vill ta del av ritningarna.

Kontakta kommunens arkiv

Skicka in din ansökan

Nu har du gjort allt du behöver göra för att kunna ansöka om bygglov för skylt.

Innan du skickar in din ansökan, kontrollera att du fått med alla handlingar som behövs och som finns i listan under Allt du behöver veta om bygglov för skylt. Listan hittar du längre upp på den här sidan.

Du kan ansöka direkt via vår e-tjänst. Tänk på att skicka in varje handlingstyp i egen PDF, det vill säga ansökan i en PDF, fasadritning i en PDF, situationsplan i en PDF och så vidare.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även ansöka genom att fylla i blanketten ”Bygglov” som du hittar på samma sida som e-tjänsten.
Blanketten sparar du ner, fyller i och skickar in via mail till byggr@markaryd.se. Tänk på att skicka in varje handlingstyp i egen PDF, det vill säga ansökan i en PDF, fasadritning i en PDF, situationsplan i en PDF och så vidare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2023 13:05