Här hittar du information om vad som gäller när du vill bygga ett staket.

 

Om du vill sätta upp ett staket kan du behöva bygglov eftersom den typen av avgränsning påverkar omgivningen. Ett staket är en glesare konstruktion än ett plank, vilket betyder att genomsiktligheten ska vara minst 50 %.

Du behöver inte bygglov om du:

  • ska sätta upp ett staket som är lägre än 120 centimeter från befintlig marknivå
  • ska sätta upp stängsel, pergola och spaljéer
  • ska sätta upp staket runt en skyddad uteplats vid ett en- och tvåbostadshus. Staketet ska då vara lägre än 180 centimeter. Det gäller om du placerar staketet inom 3,6 meter från bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgränsen.

Du behöver alltid bygglov om du:

  • ska sätta upp ett staket som är högre än 120 centimeter från befintlig marknivå, eftersom det då räknas som ett plank
  • ska sätta upp ett staket där konstruktionen är så tät att det inte går att se igenom, eftersom det då räknas som ett plank
  • ska göra en större ändring på ett befintligt staket eller plank som är högre än 120 centimeter. Det kan till exempel handla om att ändra storlek, färg eller genomsiktlighet.

Är det i själva verket ett plank som du vill bygga?


Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2023 13:05